За нас

 

ИЗМИНАТИ НАСТАНИ »

27 декември 2016 – Појадок со новинари на ССМ

Како дел од комуникациската стратегија изработена во рамките на проектот Унапредување...

 
23 декември 2016 – Средба на Националниот економско социјален совет и локалните економски социјални совети

23 декември 2016 – Средба на Националниот економско социјален совет и локалните економски социјални совети

На 23 декември 2016 година, во Скопје, се одржа средба на Националниот економско-социјален...

 
20-22 декември 2016 – Помирување на работните спорови

20-22 декември 2016 – Помирување на работните спорови

Од 20 до 22 декември 2016 се одржа последната обука за помирувачи и арбитри организирана во...

 
15 декември 2016 – Деловен појадок на ОРМ

15 декември 2016 – Деловен појадок на ОРМ

На 15 декември 2016 година во Скопје се одржа деловен појадок и свечена седница на Управниот...