Вести и Соопштенија

 
ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ТРИПАРТИТНИОТ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ
 
Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри
 
Повик за изразување интерес за Професионална експертиза во областа на слобода на здружување и колективно договарање
 
Повик за изразување интерес за обезбедување услуги за превод и толкување од албански на македонски јазик и обратно
 
Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри
 
Повик за изразување интерес за обезбедување услуги за превод и толкување
 
Повикот за изразување интерес Маркетинг Агенција Trade Unions
 
Повикот за изразување интерес