Настани и активности

 
 
23 декември 2016 – Средба на Националниот економско социјален совет и локалните економски социјални совети
 
20-22 декември 2016 – Помирување на работните спорови
 
15 декември 2016 – Деловен појадок на ОРМ
 
6-7 декември 2016 – Работилница за справување со медиуми
 
5 декември 2016 – Работилница за справување со медиуми
 
22-23 ноември 2016 – Тематска обука за плати, вклучувајќи минимална плата за членовите на националниот и локалните економско-социјални совети
 
17 ноември 2016 – Деловен појадок на ОРМ
 
2-3 ноември 2016 – Работилница за обука на преговарачкиот тим на ОРМ вклучен во колективно договарање во приватниот сектор
 
26-27 октомври 2016 – Работилницата за градење капацитет за макроекономија, вклучувајќи неформална економија